Recycling

of ferrous and non-ferrous metals

PMR BV takes care of the collection and processing of ferrous and non-ferrous metals at businesses & private individuals.

Over the past decades, recycling metal has made an enormous technological development to recover as much metal as possible from our total waste for secondary raw materials. The extraction of primary raw materials is more scarce and causes higher CO2 emissions.

Thanks to our years of expertise and access to modern recycling machines in the field of processing and metal separation, PMR BV is able to offer the secondary raw materials from the offered scrap to the smelting industry.

Voor veel bedrijven is het een tijdrovend proces om naast de kernactiviteiten de stroom van ferro-, non ferro- en papierafvalstoffen te organiseren.

Milieuwetgeving en milieuvergunningen schrijven diverse regels voor om de afvoer van restmaterialen goed te organiseren binnen uw bedrijf. Met name de vorm van het materiaal en de wijze van materiaalscheiding is hierdoor bij elk bedrijf anders. De beschikbare ruimte en faciliteiten bij een bedrijf zijn bepalend voor het organiseren van de afvalstromen.