Recycling

Van ferro en non-ferro metalen

PMR BV verzorgt de inzameling en verwerking van ferro en non-ferro metalen bij bedrijven & particulieren.

Recycling van metaal heeft de afgelopen decenia een enorme technologisch ontwikkeling doorgemaakt om uit ons totaalafval zoveel mogelijk metaal terug te winnen ten behoeve van secundaire grondstoffen. Het ontginnen van primaire grondstoffen is schaarser en veroorzaakt hoger C02 uitstoot.

Door onze jarenlange expertise en beschikking over moderne recyclingmachine’s op gebied van verwerking en metaalscheiding, is PMR BV in staat uit het aangeboden schroot de secundaire grondstoffen aan te bieden aan de smeltindustrie.

Voor veel bedrijven is het een tijdrovend proces om naast de kernactiviteiten de stroom van ferro-, non ferro- en papierafvalstoffen te organiseren.

Milieuwetgeving en milieuvergunningen schrijven diverse regels voor om de afvoer van restmaterialen goed te organiseren binnen uw bedrijf. Met name de vorm van het materiaal en de wijze van materiaalscheiding is hierdoor bij elk bedrijf anders. De beschikbare ruimte en faciliteiten bij een bedrijf zijn bepalend voor het organiseren van de afvalstromen.