About us

About PMR BV

Recycling materials is becoming ever more important in our world, where raw materials are not unlimited. Recycling materials results in less CO2 emissions than the primary extraction of raw materials.

Through our expertise and modern processing equipment (including Lefort 1000 ton cutting shears, Eldan sorting installation), we are able to separate the different types of material and get rid of contamination, resulting in raw materials that meet the industry specifications.

Voor veel bedrijven is het een tijdrovend proces om naast de kernactiviteiten de stroom van ferro-, non ferro- en papierafvalstoffen te organiseren.

Milieuwetgeving en milieuvergunningen schrijven diverse regels voor om de afvoer van restmaterialen goed te organiseren binnen uw bedrijf. Met name de vorm van het materiaal en de wijze van materiaalscheiding is hierdoor bij elk bedrijf anders. De beschikbare ruimte en faciliteiten bij een bedrijf zijn bepalend voor het organiseren van de afvalstromen.